[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY DO JÚLA 2010

08.07.2010, 16:13

bez obrázka
  • V súčasnosti, v rámci spolupráce s Ministerstvom vnútra SR, opäť pripravujeme program i sponzorské darčeky na medzinárodný charitatívny tábor pre siroty a polosiroty po príslušníkoch polície. V rámci dlhoročnej aktívnej činnosti v oblasti prevencie však popri tom aj naďalej spolupracujeme s kolegami z PZ SR.
  • Riaditeľ OZ-SPK dokončuje práce na desiatej knihe s názvom „Príbehy, ktoré zmenia…“ Ide o knihu určenú rôznym vekovým kategóriám, predovšetkým však pre mladú generáciu a tých, ktorí chcú alebo potrebujú niečo zmeniť vo svojom živote. Autor v nej vybral a prepracoval svoje najlepšie, doteraz vydané príbehy. V štádiu rozpracovania je ďalšia publikácia, ktorá bude prelomom v publikačnej činnosti OZ-SPK. Medzi hlavnými témami bude manipulácia osobnosti, jej dopad na nasledujúce citové a partnerské vzťahy a pod. Bližšie o nej budeme informovať neskôr.
  • Posledný júnový týždeň sme uskutočnili v spolupráci s Mestskou políciou Pezinok ďalší ročník športovo-náučného tábora, ktorý podporila aj Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Dôvodom je zameranie tábora (popri iných aktivitách) aj na prevenciu, ktorú tento rok prišli žiakom 3 – 7.ročníkov základných škôl priblížiť i železniční policajti. Deti mali spestrený pobyt viacerými novými programami. Najzaujímavejšími boli hľadanie pokladu, súboje v samurajských brneniach a športové hry spojené s kvízmi súvisiacimi s prevenciou kriminality.
  • Dňa 15. júna uskutočnilo vedenie OZ-SPK dve prevenčné akcie v Žiline. Cieľovou skupinou boli deti materskej a základnej školy. Súčasne pripravili program školenia pre našich spolupracovníkov, ktoré sa uskutoční v priebehu júla a augusta v Žilinskom regióne.
  • V júni sme odmenili triedu žiakov deviateho ročníka v Pezinku, ktorí pristúpili po jednej z besied nášho riaditeľa na tzv. motivačnú hru. Jej podstatou bolo skvalitniť nejakú časť svojho života, napríklad študijné výsledky v škole. Aj toto je jedna z foriem našej práce v oblasti prevencie, ktorá prináša svoje pozitíva.
  • Dňa 9. júna bol náš riaditeľ na základe pozvania v TV LUX, kde prezentoval svoju prácu, životné hodnoty i náhľady ako zvládať životné zmeny. Podľa prvých informácii relácia odvysielaná naživo v ranných hodinách zaujala viacerých divákov, ale aj pozývateľov z TV LUX. Preto je už na jeseň predbežne dohodnutá ďalšia relácia. OZ-SPK poskytla do tejto relácie aj niekoľko darčekov, medzi ktorými boli samozrejme aj dve aktuálne publikácie.
  • Dňa 8. júna po prvý raz uskutočnil náš riaditeľ prednáškovú činnosť pre žiakov 7 – 9. ročníkov základnej školy v Detskom mestečku. Témami boli: prevencia manipulácie osobnosti mladistvých, sebaúcta a význam životných hodnôt. Vzhľadom k pozitívnej odozve na túto prevenčnú akciu, dohodnutá bola aktívnejšia spolupráca so školu až do konca kalendárneho roka. Škole sme poskytli materiály s tematikou prevencie, pričom niektorí žiaci za svoju aktivitu získali darček v podobe knižky s venovaním od autora – riaditeľa OZ-SPK.
  • Dňa 6. júna sme sa opäť zapojili do realizácie programu k MDD v Malackách. Deťom, ale aj ich rodičom sme predviedli ukážky súbojov samurajov, policajnú sebaobranu a na záver sme im dali príležitosť bezpečne si zašermovať so samurajmi. Krátke príspevky k akcii nájdete na týchto odkazoch: http://www.malacky.sk/index.php?… a http://sidlisko.blogspot.com/…na-juhu.html Fotografie nájdete na tomto linku: http://picasaweb.google.sk/…av/MDD662010
  • Začiatkom júna sme v základnej škole sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach uskutočnili ďalšiu sériu prednášok. Tentoraz na témy prevencie manipulácie osobnosti mladistvých a sebaúctu. Prednášky sa opäť stretli s veľkým záujmom žiakov i pedagógov, takže aktívna spolupráca nadviazaná v roku 2009 úspešne pokračuje. Do konca roka uskutočníme pre školu ďalšie prednášky, pedagógom poskytneme odborné školenie a priebežne im budú zasielané nové materiály s temetikou prevencie tak, ako iným školám, s ktorými sme nadviazali spoluprácu v predchádzajúcich rokoch. K uvedenému dodávame, že počas akcie tak, ako to býva zvykom, riaditeľ OZ-SPK osobne odmenil najaktívnejších žiakov školy jednou zo svojich publikácii (viď publikačná činnosť: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/ ) a audio nahrávkou z prednášky pre vysokoškolákov Trnavskej univerzity.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII