[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ - MÉDIA A MY

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | MÉDIA A MY
späť

VYHODNOTENIE DETSKÉHO TÁBORA

web MsP Pezinok 18.07.2011

bez obrázka

Mestská polícia Pezinok spolu s OZ-SPK vyhodnotila ďalší ročník detského športovo-náučného tábora pre žiakov 3 – 4. ročníkov základných škôl. Jedným z nutných podkladov k objektívnemu vyhodnoteniu bola aj písomná spätná väzba od detí, kde mali možnosť otvorene sa vyjadriť k ubytovaniu, strave, programu, ale aj k jednotlivým vedúcim.

Spätná väzba od detí potvrdila celkovú úspešnosť tábora, aj keď počas prvých dňoch pršalo. Stravu i ubytovanie hodnotili najčastejšie slovami „super, úžasné výborné“. Z hodnotenia programu citujeme niekoľko povzbudivých vyjadrení detí: „Asi prvý tábor, v ktorom som sa nikdy nenudila… Tu nikdy nebola nuda!… Program bol najlepší zo všetkých táborov…“ Vedúcich deti zhodnotili spoločne, t.j. skôr ako tím, nie jednotlivo. Aj z týchto hodnotení uvádzame tie najzaujímavejšie: „Úplne dokonalý tím, nie je čo dodať… Úžasní :) úplne najlepší ste boli!… Najlepší vedúci akých poznám… Najlepší vedúci na svete, aj Amigo :) “

Vopred pripravený program na dobré i horšie počasie bol jedným z veľkých prínosov k úspešnosti celého tábora. Deti skutočne nemali čas na nudu, televíziu, ani počítačové hry. Nerobilo im problém ani vynechanie rôznych televíznych seriálov, ktoré by si za iných okolností určite neodopreli. Športové hry, bojové, či zábavné súťaže a náš policajný psík Amigo, ktorého už pozná skoro každé dieťa v Pezinku – to boli najväčšie motivácie, vďaka ktorým deti zmysluplne vyplnili všetok čas. Navyše, mnohé sa naučili sami skladať veci a upratovať si izbu. Malý „vojenský“ režim počas dňa sa skupinke chlapcov, v rámci celotýždennej súťaže o najlepší poriadok na izbe naozaj oplatil. Veľká pizza podľa priania sa stala ich trofejou.

Ďalší ročník tohto druhu tábora plánuje Mestská polícia Pezinok realizovať aj nasledujúci rok. Cieľovou skupinou budú pravdepodobne deti 4 – 5.ročníkov. Podrobné informácie však uverejníme na týchto stránkach až nasledujúci rok, po zostavení rozpočtu a tímu vedúcich. Fotografie z tohto ročníka zverejníme v priebehu nasledujúcich dní.

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili k úspešnej realizácii tohto tábora. Bolo to v prvom rade vedenie mesta a mestskej polície. Osobitne ďakujeme p. primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi, ktorý tento rok poskytol pre každé z detí pekné darčeky. Súčasne ďakujeme nasledovným sponzorom za ceny a finančnú podporu:

* Občianske združenie – spoločne proti kriminalite,
* HOFI Pezinok,
* O2 Pezinok (EPICENTRUM s.r.o.),
* ORANGE Slovensko s.r.o. (pobočka Pezinok),
* GRAFIT Pezinok (rodina Grelová),
* Bc. Lukáš Arbet B.S.B.A.,
* Patrik Schlesinger.

ĎAKUJEME, vďaka vašej pomoci sa nám podarilo aj tento rok vyčariť na detských tvárach milé úsmevy a naučiť ich mnohému, čo im pomôže v živote byť lepším človekom.