[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - NA ZAMYSLENIE

ZAUJÍMAVOSTI | NA ZAMYSLENIE
späť

ČO TY NA TO?

06.01.2010

Čo TY na to?

Čo TY na to?

Majster rozprával svojim žiakom poučnú rozprávku o kráľovi, ktorý jedného dňa stratil šťastie. Ten kráľ bol odvtedy nešťastný a stával sa z neho zlý, mrzutý a panovačný človek. Od toho dňa začal všetkým ľuďom v jeho kráľovstve brať všetko, čo chcel… Trvalo to dlho, až jedného dňa ho navštívil anjel z neba, ktorý mu povedal kde je jeho šťastie. „Tvoje šťastie je tu stále s tebou, nikdy od teba neodišlo. Pozri sa do svojho srdca a uvedom si, koľko dobrých vlastností stále máš, koľko dobra sem môžeš ešte priniesť. Pamätaj, že najnešťastnejší ľudia sú tí, ktorí sa nezmierili sami so sebou. Seba sa totiž nikdy nezbavíš.“ Takto znelo anjelovo posolstvo. Keď to kráľ pochopil, vrátil všetko, čo iným vzal, zmieril sa s nimi i so sebou a bol opäť šťastný. Keď ľudia videli, že im vracia veci, ktoré im vzal, jasali radosťou… Takto Majster ukončil rozprávku o kráľovi, ktorý našiel svoje šťastie. Avšak na záver dal žiakom otázku. „Čo zaujímavé, vhodné na poučenie ste postrehli na tejto rozprávke?“ Žiaci sa zamysleli a ich odpovede boli tieto: „…že ten kráľ mal vlastne to šťastie stále, len ho nevidel… alebo aj to, že keď bol nešťastný, tak ubližoval…“ Iný povedal: „Ja som si všimol, že keď pochopil, tak to, čo im zobral, vrátil späť a zmieril sa s nimi.“ Majster prikyvoval a na záver im rozprávku ukázal z inej strany. „Viete, čo je ešte múdre si všimnúť?,“ vravel Majster. „Ľudia boli šťastní najmä preto, že im vrátil to, čo im vzal. Neboli ani tak šťastní z toho, že je znova šťastný, im záležalo aj tak stále len na sebe… A druhé, čo je zaujímavé, je to, že len anjel prišiel za ním a pomohol mu. Ani priateľ, ani nik iný neprejavil záujem pomôcť mu… Čo vy na to?“

Príbeh z knihy „Človek, si jedinečný“. Viac informácií na: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/?id=9