[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - PREVENCIA KRIMINALITY

ZAUJÍMAVOSTI | PREVENCIA KRIMINALITY
späť

NOVÁ ODBORNÁ PUBLIKÁCIA: RADY NIELEN PRE RODIČOV

09.11.2017

V novembri 2017 bola vydaná odborná príručka „Rady nielen pre rodičov“, ktorá vyšla v rámci projektu „Poznaním k hodntonému životu“. Finančne ju podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Autorom projektu, ako aj publikácie, je Miroslav Schlesinger. V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame základné informácie o nej:

Vážení čitatelia, ako už samotný názov tejto publikácie hovorí, prihovárame sa ňou nielen rodičom, ale každému, koho zaujíma problematika drogových závislostí, bezpečia na internete, násilia v školách či doma, alebo spôsoby, ako pre seba a pre rodinu zabezpečiť čo najväčšie bezpečie.

Cieľom tejto publikácie je poskytnúť vám stručné, praxou overené poznatky, ktoré vám pomôžu získať dobrý rozhľad vo viacerých oblastiach života.

Veríme, že táto praktická príručka splní očakávania a stane sa hodnotou pomôckou v rodine. Zostavili sme ju tak, aby obsiahla najdôležitejšie témy prevencie kriminality, bola ľahko čitateľná a hlavne zrozumiteľná čitateľovi v každom veku. Z uvedeného dôvodu obsahuje množstvo príbehov, ktoré lepšie objasňujú jednotlivé témy.

Na záver ďakujeme Rade vlády SR pre prevenciu kriminality za to, že podporila náš projektový zámer, prostredníctvom ktorého sa znižuje kriminalita a iná protispoločenská činnosť a zvyšuje sa bezpečnosť miest a obcí na Slovensku.

S úctou zostavovatelia publikácie

Väčšie rozlíšenie publikácie nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/?…

OBSAH

Úvod

Príhovor recenzenta

1. Drogy

1.1. Päť základných informácií o drogách

1.2. Marihuana nie je iba cigaretka

1.3. O drogových díleroch

1.4. Drogy v rodine – rady ako ďalej

1.5. Doping v športe

2. Internet

2.1. Deti a riziká na sociálnych sieťach

2.2. Rady nielen pre dospelých

3. Šikanovanie

3.1. Dôvody a následky

3.2. Ako včas spoznať problém

4. Bezpečie

4.1. Bezpečne nielen doma

4.2. Ako opísať neznámu osobu

4.3. Dôležité kontakty

Použitá literatúra

O autorovi