[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

SENIORI Z BRATISLAVY, SME TU PRE VÁS! POVEDZME STOP PODVODNÍKOM

01.04.2020, 11:45

Pozrite si odporúčania Ministerstva vnútra v priloženom letáku vo fotogalérii.

V súvislosti s vírusom Covid-19 môže dochádzať k zvýšeniu kriminality páchanej na senioroch, v prípade že ste svedkom takéhoto konania, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo niektorý z našich kontaktných bodov, napr. Bratislava – 0961 / 046 014 v pracovných dňoch od 08:00 – 15:00.

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie.

Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o distribúciu daného letáku všetkým subjektom (ktoré uznáte za vhodné) a základné informovanie o jeho obsahu.

Pomôžete nám najmä:

● zdieľaním letáku (napr. na webovej stránke, sociálnych sieťach),

● preposlaním letáku iným subjektom (e-mailom),

● informovaním o obsahu letáku (napr. telefonicky),

● vytlačením letáku a následným zverejnením na verejne dostupných miestach (napr.

úradná/vývesná tabuľa) a

● inými spôsobmi (plne vo Vašej réžii).

detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII