[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - PREVENCIA KRIMINALITY

ZAUJÍMAVOSTI | PREVENCIA KRIMINALITY
späť

DETI A RIZIKÁ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

04.03.2018

Deti a riziká na sociálnych sieťach

V dnešnej dobe je skôr výnimkou, ak niekto nemá svoj profil na sociálnej sieti. Zarážajúci je ale fakt, že väčšina každodenných užívateľov vôbec nemyslí na zabezpečenie súkromia. Nehovoriac o tom, že mnohí zverejňujú rôzne príspevky, ktoré majú nielen urážlivú formu, presahujúcu medze zákona, ale sú medzi nimi často také, ktorými vystavujú vážnemu riziku svoje súkromie. Najohrozenejšou skupinou sú v tejto oblasti deti a mládež.

Vo verejnosti čoraz častejšie rezonujú prípady sexuálneho obťažovania a násilia páchaného na deťoch. Jedným z dôvodov, prečo takýchto prípadov pribúda, je množstvo dostupných informácií a fotografií na sociálnych sieťach. Prieskumy z viacerých škôl na Slovensku potvrdzujú, že takmer 90% žiakov nemá zabezpečené súkromie svojich profilov. Súčasne, čo je alarmujúce najmä pre rodičov, deti majú pridaných stovky a niekedy až tisíce priateľov, ktorých nikdy predtým osobne nevideli.

Dôvodom prečo takto ľahkovážne pridajú medzi svojich „priateľov“ úplne neznáme osoby, je následné demonštratívne predvádzanie sa, aký je o nich veľký záujem vo virtuálnom svete. A práve toto je prvý krok k závislostiam na internete. Deti si tak vytvárajú ilúziu, že virtuálny svet je skutočný a nevenujú už adekvátnu pozornosť tomu reálnemu, medzi rovesníkmi. Pomyselný boj o „lajky“ sa stáva pre nich oveľa dôležitejší, než snaha dosiahnuť niečo pozitívne v škole, v športe, v umení a pod.

Z uvedeného dôvodu chceme preto upozorniť rodičov, aby priebežne kontrolovali deťom množstvo „priateľov“ na internete a tiež obsah, ktorý zverejňujú. Nie kvôli neprimeranej kontrole, ale najmä preto, aby sa na stránku vašich detí nedostali pedofilne orientované alebo iné nežiaduce osoby. Treba si tiež uvedomiť, že nie je vôbec rozumné (ani bezpečné) zverejňovať dátum, miesto, či dĺžku pobytu na dovolenke, fotky, kde ste vy alebo vaše deti v plavkách a pod. Sociálna sieť je ako priesvitná stena do vášho súkromia. Ak do nej necháte nahliadať pochybným osobám, môžu byť všetky dostupné informácie zneužité.

OZ- spoločne proti kriminalite, v oblasti prevencie rizík na sociálnych sieťach a internete, ubezpečuje rodičov, že každý školský rok ponúka základným, aj stredným školám v rôznych mestách kvalifikované prednášky a besedy. Ak vaše dieťa doteraz nemalo prednášku na túto tému, môžete o ňu požiadať (napr. počas rodičovského združenia) aj prostredníctvom triednej učiteľky. Školy, ktoré sa zapoja do nášho projektu, majú prevenciu zabezpečenú celoročne. Aktívne ju využívajú aj seniorské kluby v rôznych mestách a obciach.

Autor: M. Schlesinger