[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

PODUJATIA - ŠKOLENIA

PODUJATIA | ŠKOLENIA

V rámci našej rozsiahlej činnosti zabezpečujeme aj školenia, ktoré sú realizované formou už vopred pripraveného projektu, tzn. s vopred danou témou alebo na základe požiadavky. V prípade, že máte záujem o konkrétne témy a potrebujete ich počas školenia zlúčiť, vieme ich pripraviť podľa vašich požiadaviek. Termíny treba oznámiť s dostatočným predstihom.

Témy školení

 • Komplexné školenie pre koordinátorov prevencie kriminality
 • Komplexné školenie pre pracovníkov venujúcich sa mládeži
 • Rozvoj osobnosti mládeže (inovatívna forma vzdelávania)
 • Rozvoj osobnosti dospelých
 • Prevencia kriminality v malých obciach
 • Drogová prevencia v praxi
 • Prevencia grafity v praxi
 • Prevencia syndrómu vyhorenia
 • Komunikácia a pastorácia
 • Význam sebareflexie v našom živote
 • Sekty, falošní liečitelia a deštruktívne spoločenstvá
 • Vplyv stresu a strachu na náš život
 • Nové trendy v oblasti relaxácie
detail detail detail detail