[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

TÉMY PREDNÁŠOK - ÚVODNÉ INFO

TÉMY PREDNÁŠOK | ÚVODNÉ INFO

Občianske združenie – spoločne proti kriminalite (OZ-SPK) v súčasnosti zabezpečuje prednáškovú a ostatnú činnosť predovšetkým pre školy, pedagógov a pracovníkov venujúcim sa výchove detí a mládeže. Túto činnosť poskytujeme aj cirkevným školám, ich zamestnancom alebo osobám v zasvätenom živote podľa vopred dohodnutých podmienok. Všetky naše akcie máme písomne podložené, pričom sme doteraz zaznamenali len pozitívne odozvy. Dokladom spokojnosti a našej profesionality je aj široký zoznam spolupracujúcich subjektov. Témy prednášok, besied a školení sme zostavili na základe požiadaviek učiteľov, žiakov i samotných koordinátorov. Vychádzame pritom z aktuálnej situácie v oblasti kriminality.

V prípade záujmu o akúkoľvek prednáškovú činnosť nás môžete kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty. Vzhľadom k tomu, že túto činnosť zabezpečuje najmä riaditeľ OZ-SPK, odporúčame požiadavky adresovať na: riaditel@oz-spk.sk