[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

PRIPRAVUJEME A REALIZUJEME

23.11.2009, 00:02

bez obrázka

V súčasnosti pripravujeme alebo realizujeme nasledovné činnosti:

  • V sobotu sme uskutočnili prvé zo série odborných školení zamerané na rozvoj osobnosti a prácu s klientom. Ide o pokračujúcu aktivitu z predchádzajúcich rokov, ktorá je určená predovšetkým pre spolupracovníkov OZ-SPK zo všetkých regiónov Slovenska.
  • V týchto dňoch dokončujeme nové príspevky o prevenčných akciách v Chorvátskom Grobe, Pezinku a v Piešťanoch. Uverejníme aj vyhodnotenie spolupráce so Železničnou políciou SR.
  • Priebežne uskutočňujeme sériu prednášok, besied a prevenčných akcii v rôznych lokalitách Slovenska, ktorú sme zahájili už v januári 2009. Tento týždeň uskutočníme prednášky v Piešťanoch a v Bratislave.
  • Realizujeme distribúciu nových prevenčných materiálov pre všetky regióny SR. Tento týždeň získajú od nás nové materiály spolupracovníci a spolupracujúce subjekty v Pezinku, Bratislave a v Žiline.
  • Vzhľadom k nadviazaniu spolupráce so Slovenskou katolíckou misiou v Mníchove, zabezpečili sme naše materiály už aj pre občanov žijúcich v tejto časti EÚ. Rozsiahlejšiu spoluprácu máme dohodnutú od januára 2010.
  • Do konca novembra dokončíme predbežný plán nových prevenčných programov na rok 2010.
  • Sumarizujme informácie a nové poznatky na vydanie ďalšej knihy. Ak sa nám podarí získať dostatočné množstvo financií od sponzorov alebo grantov, kniha bude k dispozícii v druhej polovici nasledujúceho roka.
  • Pripravujeme vydať v menšom náklade (vzhľadom k našim finančným možnostiam) audionahrávky našich prednášok na CD nosičoch.
  • Naďalej aktualizujeme informácie na našej webovej stránke.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII