[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

INÉ SLUŽBY

INÉ SLUŽBY

Vážení klienti,

ponúkame vám široký rozsah nadštandardných poradenských a konzultačných služieb, aké v súčasnosti neponúka žiaden subjekt v jednom produktovom balíku. Náš tím pozostáva z interných a externých odborníkov z rôznych pracovných oblastí ako psychológia, právo, manažment, personalistika, informačné technológie, publicistika, prevencia a bezpečnosť. Vzhľadom k rozmanitosti pracovného zamerania, ponúkame diskrétne a flexibilne vysoko profesionálne služby.

Súčasná spoločnosť je charakteristická vysokými nárokmi, ktoré sa dotýkajú všetkých oblastí nášho života a to tak v pracovnej, ako aj súkromnej sfére. Zamestnávateľ požaduje kvalitný výber zamestnancov a súčasne musí byť obozretný aj na výber obchodných partnerov. Podobné nároky sú tiež medzi partnermi, ktorí plánujú spoločný život, pričom nemožno opomenúť ani oblasť politiky, kde je potrebné zvládnuť silné a slabé stránky oponentov a dosiahnuť pritom maximálny úspech.

NAŠE SLUŽBY SME ROZDELILI DO NASLEDOVNÝCH OBLASTÍ:

  • samosprávam (primátorom, starostom)
  • kandidátom (osobám, ktoré plánujú kandidovať vo voľbách)
  • podnikateľom (fyzickým a právnickým osobám)
  • rodičom (v oblasti výchovy alebo problémov súvisiacich so školou)
  • snúbencom (snúbencom a partnerom, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo)
  • coaching (pre jednotlivcov – presonal coaching)

Zárukou našej profesionality a odbornosti sú doterajšie úspechy a prestíž na národnej i medzinárodnej úrovni. V priloženej fotogalérii si môžete pozrieť viacero potvrdení a osvedčení. Garantmi uvedených služieb sú riaditeľ OZ-SPK (viac na stránke KONTAKTY) a PhDr. Magdaléna Matušková (klinický psychológ s Európskym certifikátom na psychoterapiu).

Mená a rozsah práce, ktorú vykonávame pre našich klientov samozrejme z pochopiteľných dôvodov nezverejňujeme. Ale široký rozsah spolupracujúcich subjektov jasne dokladuje našu profesionalitu a spoľahlivosť (viac na stránke SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY). Cenu za uvedené služby dohodneme osobne podľa rozsahu práce.