[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZA ROK 2009

10.02.2010, 00:25

Vyhodnotenie činnosti za rok 2009

Občianske združenie – spoločne proti kriminalite bolo síce založené len v roku 2005, ale vďaka rozsiahlej spolupráci má za sebou národné i medzinárodné úspechy. Niektoré z našich prevenčných programov sa stali podnetom k vytvoreniu podobných alebo totožných aktivít pre viaceré regióny na Slovensku.

Dokladom našej profesionality a spoľahlivosti je aj množstvo spolupracujúcich subjektov so zvučným menom. Významným faktom je aj podpora od Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. (Viac info na: http://www.oz-spk.sk/…ktu/prestiz/ )

Rok 2009 považujeme za prelomový, nakoľko sme uzavreli spoluprácu vo všetkých regiónoch na Slovensku. Takže v súčasnosti aktivity OZ-SPK prostredníctvom spolupracovníkov i krajských koordinátorov napomáhajú prevencii v desiatkach škôl a rôznych inštitúciách.

Vyhodnotenie činnosti nášho združenia nájdete na: http://www.oz-spk.sk/vyhodnotenie/