[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

AKTUALITY - NOVEMBER

25.11.2010, 00:00

bez obrázka
  • Naši členovia tento týždeň realizujú sériu prednášok po celom Slovensku. Najčastejšie témy prednášok a besied sú: prevencia počítačovej kriminality – riziká sociálnych sietí a deti, prevencia kriminality, prevencia drogových závislostí, prevencia manipulácie osobnosti, bezpečnosť pre deti predškolského a školského veku. Súčasne distribuujeme nové materiály s tematikou prevencie. Nové materiály budú k dispozícii ešte začiatkom decembra.
  • Ako sme avizovali v uplynulom mesiaci, do vydavateľstva sme odovzdali ďalšiu, už desiatu publikáciu. Autor, riaditeľ OZ-SPK ju nazval „Píbehy, ktoré zmenia…“. Dlhoočakávané schválenie bolo potvrdené, takže prvé kusy by mali byť k dispozícii v decembri tohto roka. Kniha bude určená pre všetkých, ktorí potrebujú vo svojom živote zmenu. Osloví mladých i dospelých a určite sa stane cennou pomôckou pre realizáciu rôznych sociálno-psychologických programov zameraných na rozvoj osobnosti.
  • V súčasnosti prebieha rokovanie s TV LUX, s ktorou plánujeme vydať a distribuovať do všetkých regiónov SR výukové DVD s témou „prevencia a marihuana“. Na základe úspešnej relácie v uvedenej televízii, v spolupráci s Mestskou políciou Pezinok sme sa rozhodli tieto informácie sprístupniť čo najväčšiemu počtu škôl a pracovníkom prevencie kriminality. V relácii, resp. z DVD sa dozviete relevantné informácie o užívateľoch i distribútoroch marihuany, taktiež dôležité informácie pre rodičov a mnohé iné dôležité fakty. Pre záujemcov je stále k dispozícii v archíve TV LUX na: http://www.tvlux.sk/…iv/play/2949
  • V spolupráci s TV Pezinok plánujeme vyrobiť a distribuovať pre všetky regióny SR výukové DVD s tematikou prevencie. Projekt plánujeme zahájiť už v decembri 2010. Záujemcovia, ktorí by chceli tento projekt podporiť a mať na tomto DVD svoju reklamu, môžu už teraz kontaktovať riaditeľa OZ-SPK.
  • V súčasnosti v našich dvoch kluboch naďalej prebieha príprava na nové vystúpenia bojových umení. K tomuto účelu sme zakúpili nové športové pomôcky až z Japonska. Fotografie z našich doterajších vystúpení si môžete pozrieť na tomto linku: http://www.oz-spk.sk/foto/?…
  • Začiatkom decembra plánujeme ďalšie školenie pre našich dobrovoľníkov z rôznych regiónov Slovenska. Tentoraz bude zamerané na sebapoznanie. Presný termín a miesto oznámime neskôr.
  • Do pozornosti dávame nový príspevok pod názvom ADELI Centrum: http://www.oz-spk.sk/…osti/detail/?… a súčasne projekt „Misia India“ na stránke: http://www.misiaindia.sk/ Uvedený projet podporuje aj naše združenie, a to konkrétne zabezpečovaním výchovy a vzdelania pre jedno z ohrozených detí.
  • Aktualizovali sme ďalšie informácie na našej stránke v rubrike zaujímavosti.
detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII