[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ - KNIHY

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | KNIHY
späť

ROZPRÁVKY O HĽADANÍ DOBRA I.

bez obrázka

Rozprávky o hľadaní dobra I. sú rozšíreným a prepracovaným vydaním autorovej knihy, ktorá vyšla pod týmto názvom v roku 2018. Prvý diel novej verzie predstavuje detskému, ale aj dospelému čitateľovi pekný svet, v ktorom vládne múdry Kráľ všetkého dobra. Každá z rozprávok poukazuje na dôležitosť hľadania a objavovania skutočných životných hodnôt, ktoré sa žiaľ vytrácajú z nášho každodenného života.

Veľkou prednosťou tejto knihy je „kľúč k rozprávkam“, ktorý popisuje rôzne spôsoby ako s príbehmi pracovať. Preto ju ocenia nielen rodičia, ale aj pedagógovia, terapeuti alebo iní odborníci, ktorí pôsobia v oblasti rozvoja osobnosti. Široké uplatnenie nájde najmä v psychoterapii, v liečebnej pedagogike, na hodinách etickej výchovy a pod.

Rozprávky o hľadaní dobra sú významným oživením slovenskej literárnej tvorby. Ide o žáner, ktorý chýba na knižnom trhu a preto ho určite ocení široké spektrum čitateľov. Autor sa svojim osobitým štýlom písania priblížil k forme, ktorá je veľmi blízka svetoznámej knihe Malý princ. Hlboké myšlienky, zaujímavý dej, množstvo podnetných dialógov a citlivého vnímania sveta, dávajú záruku, že tieto rozprávky sa stanú hodnotným dielom, ktorý môže obohatiť aj váš život.

(Vyjde v druhej polovici r. 2021)

  • Vydavateľstvo: Kníhtlač Gerthofer
  • Rok vydania: 2022
  • ISBN: zatiaľ nepridelené
  • Počet strán: 171
objednať knihu

na www.oz-spk.sk/info/kontakty/?id=1