[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - POVZBUDENIE

ZAUJÍMAVOSTI | POVZBUDENIE
späť

PRIATEĽSTVO

04.01.2010

PRIATEĽSTVO

PRIATEĽSTVO

 • Pekné spomienky nás môžu veľmi potešiť vo chvíľach smútku, ale aj pripomenúť lásku tých, na ktorých sme už skoro zabudli.
 • Nezatváraj svoju dušu pred tým, kto ju vie pochopiť, lebo on jej vie aj pomôcť.
 • Naši priatelia popri všetkej láske, ktorú im preukazujeme, majú jednu nevýhodu. Môžu nás raniť oveľa skôr a viac než iní, lebo vkladáme do nich väčšie očakávania ako voči ostatným.
 • Najprv vlož svoj dar do srdca a až potom do rúk.
 • Naplň sa pokojom, aby si ním mohol napĺňať ostatných.
 • O priateľstve: Človek vo chvíli opustenia potrebuje rozprávať o svojej bolesti. Toto rozprávanie je tým stebielkom, ktorého sa chytá topiaci. Keby sme ho nemali, už sme dávno utopení. Utopení vo vlastnej opustenosti a samote.
 • Človek, v okamihu veľkej bolesti, nevediac čo robí, chytá niečo nepochopiteľne slabé, ale potom zistí, že ono má vlastne silné korene a vytiahne nás.
 • Aj smútok v tebe má svoj význam. Je to vstupná brána, ktorú máš otvoriť tomu, komu patrí tvoja dôvera.
 • Smútok je znakom ešte nevyriešenej minulosti.
 • Buď oslobodený od prílišnej naviazanosti k tým, ktorí sú ti teraz blízki.
 • Tiaž slov, v ktorých je napríklad prosba o odpustenie, nie vždy unesie jazyk, ale list to dokáže, tak to využi, pokým je čas. A ten je práve teraz.
 • Milý úsmev je ako malý peniažtek, ktorý treba vložiť do každého prichádzajúceho srdca, lebo práve ono tak často býva prázdnou, smutnou nádobkou.
 • Dbaj o to, aby tvoje slová neboli ako prach v živote iných, ani v tvojom, ktoré by potom rozfúkal vietor zbytočných myšlienok, a ktoré by potom upadli do zabudnutia zbytočnosti. Nech sú tvoje slová ako semienka, z ktorých každé vydá dobrú úrodu.
 • Úprimné slzy sú roztápajúce sa bloky a bolesti v nás.
 • Tým je nám niekto drahší, čím viac obiet z lásky sme zaň priniesli.
 • Nikdy pred nikým nevyslov nič, čo nemôžeš s určitosťou potom splniť. Radšej sa toho všetkého vopred vzdaj a ponechaj to Božej vôli. Ochrániš tak niečie srdce pred ranou sklamania a svoje slová nepremeníš viac na prach.
 • Skutočný priateľ je ten, na ktorého slová sa môžeme skutočne vždy spoľahnúť. Tí ostatní sú akoby len ilúziou, ktorú treba preveriť. Niektorá totiž spôsobuje iba smútok, niektorá potešenie, či povzbudenie, ale všetky sú potrebné na to, aby sme sa naučili milovať a spoznávať Skutočnosť.
 • Našim skutočným nepriateľom nie je žiaden človek, ale naše nechcenie. Nechcenie prijať zmenu skúškou, teda vlastne učiť sa skutočnej Láske.
 • Občas sa zamysli, či dávaš svojim priateľom skutočne to, čo oni dávajú tebe. Premýšľaj o tom v Duchu.
 • Nedovoľ, aby si tvoji priatelia vytvárali o tebe nejaké nadnesené predstavy. Buď pri nich tým, kým skutočne si. Buď sebou a nie ich predstavami, lebo budú onedlho sklamaní nielen oni, ale aj ty.
 • Skutočného priateľa poznáte aj podľa miery úprimnosti, ktorú vám prejavuje aj vtedy, keď začnete nevedome a nechcene robiť chyby…
 • Kto si neváži svojich priateľov, neváži si ani seba…