[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - POVZBUDENIE

ZAUJÍMAVOSTI | POVZBUDENIE
späť

POCHOPENIE

04.01.2010

POCHOPENIE

POCHOPENIE

 • Odmietnutie pomoci je pozvánkou pre nešťastie.
 • Samota ťa učí, samota ťa mučí, ale predsa nie si nikdy sám.
 • Človek vidí vlastné nešťastie len vtedy, keď sa naň pozerá ako na nešťastie.
 • Nič nie je na tomto svete drahé okrem toho, za čo treba zaplatiť životom.
 • Človek, ktorý veľa píše alebo hovorí o smrti, určite cíti jej blízkosť.
 • Povahu človeka nespoznáš počas jeho choroby, ale až keď vyzdravie.
 • Ten, kto sa „podlizuje“ snaží sa navonok zakryť svoje previnenie.
 • Usmievaj sa a smej spokojne, ale len na tom, čo je ti naozaj smiešne, lebo budeš mať krivú tvár.
 • Dobrá kniha v živote človeka je ako nádoba plná živej vody. Človek je zas pohárom, ktorý čaká na svoje naplnenie.
 • Neplač nad svojim doterajším životom. Skôr by si mal plakať nad sebou, že ešte stále nad ním plačeš. Od dnes sa už len raduj, že si ho pochopil. S úsmevom vykroč do nového života, nad ktorým, už poučený sa budeš iba usmievať.
 • Prosiť v slzách a nič nerobiť pre svoju nápravu je príprava na veľmi dlhý smútok. Ale prosiť v slzách a aj niečo robiť pre svoju nápravu je príprava na večnú radosť.
 • Niektoré obzvlášť ťažké skúšky sú nám dané aj preto, aby sme sa konečne už zobudili zo svojej slepoty. Najmä z tak často neuvedomovanej pýchy a sebalásky.
 • Keď máš ťažký kríž, nechaj, nech ti ho pomôžu niesť iní, Boh ti ich posiela.
 • Ak nevieme odpočívať, myslíme si, že sme nenahraditeľní.
 • Slovo prosím má v sebe naozaj zázračnú silu, najmä ak ho vyslovíme na kolenách a cez slzy.
 • Človek má byť vyrovnaný so všetkým i všetkými v pokoji. Veď nevie, kedy môže prísť Koniec.
 • Poznanie znamená pochopenie a pochopenie znamená zmenu.
 • Ži a nauč žiť.
 • Keď vyslovuješ nejakú kritiku, pamätaj, že patrí najprv tebe.
 • Prežívaj svoje šťastie a netúž po šťastí iných, lebo stratíš aj to, ktoré máš teraz.
 • Ak budeš chcieť všetko robiť TY, spadneš. Preto pozor na kresťanskú pýchu!
 • Len božou milosťou môže rásť všetko dobré v tebe, tak o ňu pros.
 • Nerob sa múdrym pred sebou, ani pred inými, veď všetko, čo máš, si dostal.
 • Niektorým veciam porozumieš až vtedy, keď ich vyrozprávaš.
 • Odpovedaj múdro, nie podľa možností, ktoré ti núkajú.
 • Múdry človek sa z chyby poučí, hlúpy bude lamentovať do konca života… A nie každá rana je preto, aby sme trpeli, ale aby sme sa zobudili a začali už konečne žiť lepší, svetlejší život s tým, čo máme v sebe dobré.
 • Prvý krok človeka k skutočnému dobru vo svojom živote je jeho spostredkovanie iným. ALE len s podmienkou, že za to nebude nič očakávať…
 • Skutočná zmena príde vtedy, keď bez bolesti v pochopení spálime všetko, čo nás bolelo. Aj to, o čom sme si mysleli, že nás nebolelo…
 • Zmier sa so svojimi slabosťami a nájdeš aj to, čo si už dlho hľadal-a úplne na inom mieste…