[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - POVZBUDENIE

ZAUJÍMAVOSTI | POVZBUDENIE
späť

BOH

04.01.2010

BOH

BOH

 • Boh je ako vietor, nikdy ho nechytíš. Lepšie je nechať sa pokojne a odovzdane vystaviť jeho pôsobeniu.
 • Najmä naše nevedome mylne naučené predstavy o Bohu nám bránia dostať sa k nemu bližšie. Preto ho prosme, aby nás tých predstáv postupne zbavoval a učil nás Pravde.
 • Človek, keď postaví chrám Bohu, najprv sa chodí doň modliť v nevedomej pýche k sebe a obdivuje „svoje“ dielo. Neskôr, keď mu Boh dá uvedomiť si aký je človek bez Neho slabučký tvor, začne sa modliť k skutočnému Majiteľovi a Tvorcovi „chrámu“.
 • Nikdy si nemysli, že už si našiel Boha, lebo keď si to budeš myslieť, začneš ho strácať. Preto radšej Boha stále hľadaj, tak budeš s ním a on s tebou.
 • Nehľadaj Boha vo svojich predstavách, skús ho vidieť takého, aký je v skutočnosti.
 • Čo nám napadne ako prvé pri pohľade na boží chrám? Je to prosba o pomoc alebo prejav lásky voči Bohu? Kým najmä je pre nás Boh, vari nie len Tým, kto má plniť naše prosby a túžby?
 • Nesnaž sa Boha obmedzovať svojimi predstavami o ňom, on je iný, nechaj sa ním poučiť.
 • Ak nemôžeš nájsť Boha v ľuďoch, hľadaj ho v samote. Keď ho nájdeš, začni ho hľadať aj v ľuďoch, ale k samote už nechoď, lebo sa v nej stratíš.
 • Len v Láske spoznáš Pravdu.
 • Prečo sú niektorí ľudia tak často smutní pri modlitbe, keď Boh je láska?
 • Keď Boh vstúpi do tvojho srdca, obdarí aj tých, ktorých v ňom nosíš.
 • Neboj sa, Boh ti rozumie, kráčaj za ním taký, aký si.
 • Dobrý Bože, daj, aby som mohol vždy povedať ukazujúc na svoje srdce: „Tu si ty.“
 • Dobrý Bože, prosím, daj, aby som nikdy nemal tú slabosť v sebe, že by som si prisvojil to, čo vlastne ty konáš cezo mňa.
 • S božími obľúbencami posiela Boh zvláštne milosti všade tam, kde prichádzajú.
 • Boh k nám rozpráva aj cez skutky iných.
 • Keď si začneš uvedomovať každý z dotykov svojej ruky pri prežehnávaní, hneď v tom okamihu začneš tiež pociťovať božie dotyky na svojej duši. A tie sú neopísateľné.
 • Nehľadaj mystiku vo svojich úkonoch.
 • Bože, teraz, keď si vložil do môjho srdca tvoje slová, prosím, zalej tieto semienka svojimi milosťami, aby požehnane rástli a mohli tak vydať hojnú, dobrú úrodu. AMEN
 • Uvedom si svoje zapretie Ježiša, Božieho Syna a predstav si pohľad, ktorým sa pozrel vtedy dávno na apoštola Petra… Peter sa po ňom horko rozplakal i oľutoval a ty, čo spravíš? Pamätaj, náruč Božieho milosrdenstva je ti už dlho otvorená a túži po tebe.
 • Spomeň si na Ježišov pohľad, je v ňom iba láska…
 • Slzy, ktoré nám potečú pri ľútosti nad svojimi zlými skutkami, nám utrie sám Boží Syn svojim pohľadom plným lásky a odpustenia.
 • Neboj sa osamelosti na ceste životom, lebo osamelosť v skutočnosti nie je. Keď totiž hľadáš Boha, nikdy nie si sám. Teda, ak nechceš v živote pociťovať osamelosť, stále hľadaj Boha.
 • Ak konáš niečo len zo strachu z Boha, nie je to prejav lásky. Boh je láska a láska plodí lásku, v nej niet strachu. O tom už písal sv. apoštol Ján vo svojom Prvom liste. Preto si uvedom, že Boh chce v tebe vytvoriť lásku, nie strach. Strach ti vytvárajú len tvoje dávne, mylné predstavy o ňom.
 • Človek je akoby slza z Božích očí, ktorá mu steká po tvári sveta. Slzy však bývajú rozdielne. Niektoré sú kvôli smútku, niektoré zas kvôli šťastiu, no každá z nich prišla na svet kvôli niečomu.
 • Všetko má svoj čas, aj pochopenie v nás.
 • Skutok lásky k Bohu je už to, že si sa rozhodol z vlastnej vôle venovať mu svoju pozornosť.
 • Boha hľadáš aj vtedy, keď hľadáš skutočného seba.
 • Boh na teba pamätá, pamätaj aj ty na neho.