[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - POVZBUDENIE

ZAUJÍMAVOSTI | POVZBUDENIE
späť

LÁSKA

04.01.2010

LÁSKA

LÁSKA

 • Kto nerozumie tvojim darom, nerozumie ani tebe.
 • Kto odmieta tvoj dar, odmieta nielen jeho, ale hlavne teba.
 • Nežiadaj od človeka to, čo ti nepatrí. Lebo aj keď to dostaneš, raz i tak zistíš, že to nie je tvoje.
 • Nedávaj svoj dar tomu, kto mu nerozumie. Nebude si ho vedieť vážiť a raz ho aj tak zničí alebo stratí.
 • Niet na svete horšej a strašnejšej choroby, než je slepota srdca.
 • Vzdialenosť medzi nami určuje najmä sila lásky, ktorú k sebe cítime.
 • Zaľúbenosť býva slepá, ale láska vidí.
 • Z nadmernej túžby vzniká omyl.
 • Zaľúbenosť môže zaslepiť oči natoľko, že prestaneš vidieť Skutočnosť.
 • Keď praješ niekomu niečo pekné, praj mu to svojim srdcom a nie cudzími perami.
 • Láska je Svetlo, ktoré keď máš v sebe, môžeš ním svietiť všetkým po celý život a pritom nikdy nestratí na svojom jase.
 • Duša je ako nedokončená skladačka lásky, ktorej prázdne miesta treba stále dopĺňať kúskami lásky, lebo inak sa stratí v prázdnote.
 • Daj si pozor, aby si nikdy neranil citlivé detské srdce svojimi výčitkami, keď spraví nejakú chybu a spôsobí tak hoc akú škodu! Pamätaj, je to dieťa, učí sa.
 • Kto podceňuje svoje deti, nemá ich dostatočne rád. A kto nemá dostatočne rád svoje deti, ten si ich ani nezaslúži.
 • Rodičia, kde je tá vaša sľubovaná láska vašim deťom, ktorú ste im sľubovali ešte pred ich narodením kedysi dávno, vo svojej mladosti?!
 • Ak cítiš, že ti chýba láska, začni jej viac rozdávať, potom jej budeš mať dostatok.
 • Váž si toho čo máš, lebo nepoznáš pocity toho, ktorý nemá to, čo ty pokladáš za prirodzené alebo samozrejmé.
 • Pýcha tvorí sebectvo a sebectvo zas žiarlivosť.
 • Domýšľavosť je cesta, ktorá vedie k nepochopeniu.
 • Pravý rebel to je nežnosť skrytá v extravagantnom obale.
 • Nezabúdajme na tých, ktorí prežili v živote veľa tvrdosti. Lebo aj napriek tomu, že sa naučili žiť tvrdo, našu lásku potrebujú, a to ešte viac, než si myslíme.
 • Človek vo svojej nevedomosti ani nevie, že svojim maličkým dobrým skutkom sa práve stal spolutvorcom zázraku.
 • Človek môže byť užitočný pre ostatných aj vtedy, keď ho odvrhujú. A to vtedy, keď svoju bolesť obetuje za iných.
 • Prestaň sa už konečne pozorovať. Prestaň neustále hľadať svoje chyby a začni sa mať rád, skutočne rád. Boh dokonale vie o tvojich chybách, teda neporovnateľne lepšie než ty, ale má ťa aj tak rád takého, aký si.
 • Teraz začni žiť so sebou v láske, nevšímaj si toľko svoje chyby a pády, lebo budeš stále nešťastný a nikdy nebudeš mať v sebe šťastie, ani pokoj.
 • Nie je zlé, keď máš niekoho rád a pomáhaš mu, zlé však je, keď ho pri tom obmedzuješ svojimi požiadavkami. Vtedy totiž nerešpektuješ jeho slobodnú vôľu.
 • Ak miluješ dve srdcia akoby rovnakou láskou, a pritom nevieš, ktorému „patríš“ skutočne, začni ich spájať do seba. Každému dávaj zo svojho srdca to isté. Podľa toho ako budú prijímať tvoje dary, teda teba, to jest takého, aký si, zistíš, kde zostaneš. Tam, kde zostane väčšia časť z tvojho srdca, kde sa budeš vidieť väčšou plnosťou, tam patríš. V deň, keď to zistíš, splynú vaše srdcia v jedno milujúce.
 • Všetko, čo skutočne patrí tvojmu srdcu sa ti vráti. Hoc aj by ti to niekto vzal, alebo by si to nejako stratil, nezúfaj, dostaneš to späť.
 • Ak niečo Boh nepožehná, rozpadne sa to, lebo On je skutočným Pánom nad všetkým. To sa týka aj vzťahov.
 • Nesnaž sa meniť niečo nasilu.
 • Maj v úcte nielen svoju dušu, ale i telo.
 • Pravú lásku pocítiš až vtedy, keď ju budeš vedieť rozdávať ostatným. Prichádza totiž vedy, keď je človek na ňu skutočne pripravený.
 • Každý si zaslúži toľko lásky, koľko sme mu schopní dať… Ak ho o ňu ukracujeme kvôli nejakým predsudkom, sme hlúpi a chudobní na lásku. Ak mu dávame viac, sme hlúpi a chudobní na sebaúctu.
 • Vzťah zo zvyku alebo „z núdze“ nie je vzťahom, ale sebaklamom. Skuočnej láske totiž nerozkážete, tá buď je alebo nie je! Kým ju však človek získa, musí sa naučiť netúžiť toho druhého MAŤ, ale bez očakávania dať mu zo seba toľko, aby zostal stále sám sebou a nestratil pritom sebaúctu.
 • Ak vo vzťahu chýba úprimnosť a otvorený dialóg na akúkoľvek tému, je len otázkou času, že ten vzťah sa rozpadne… Samozrejme, všetko má svoj čas, ale dlhodobé odkladanie dôležitých vecí nie je riešením.