[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - ODPORÚČANÉ INFO

ZAUJÍMAVOSTI | ODPORÚČANÉ INFO
späť

KÝM PODPÍŠETE ZMLUVU

13.01.2010

bez obrázka

V rámci našej poradenskej činnosti každoročne zaznamenávame vyššie počty najmä študentov a absolventov VŠ, ktorí sa stali obeťami podvodov súvisiacich s pracovnými zmluvami. Najčastejšie ide o zmluvy uzavreté počas brigády alebo pred nástupom do zamestnania k zamestnávateľom s pochybnými etickými normami…

Pre urýchlenie a skvalitnenie poradenstva ponúkame link na inšpektoráty práce v rôznych regiónoch SR, kde získate relavantné a kvalitné informácie. Veríme, že aspoň takto predídeme ďalším prípadom tejto latentnej kriminality. Mnohí totiž mlčia a trestné činy zosávajú zamlčané, čím sa páchatelia utvrdzujú v sebaklame beztrestnosti svojho protiprávneho konania.

Zopár rád na záver:

  • Zmluvu si vždy prečítajte od začiatku až do konca. Najmä však pasáže, kde sa píše o dĺžke pracovného času, mzde, hmotnej zodpovednosti a podmienkach rozviazania pracovného pomeru.
  • Na každej kópii alebo rovnopise si všímajte najmä vyššie uvedené údaje. Nemusia byť totiž totožné s originálom.
  • Nikdy nepodpisujte zmluvy narýchlo, tzn. počas pracového procesu, keď už niečo veľmi súri. Narýchlo predložené a oneskorené zmluvy sú vždy svojim spôsobom podozrivé.
  • V prípade akejkoľvek neistoty si nechajte čas na rozmyslenie a radšej sa poraďte na príslušnom inšpektoráte práce. Určite poznáte to známe „keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú…“
  • Ak vám zamestnávateľ núka vedľajšie výhody mimo zmluvy alebo vás núti založiť si živnosť a podobne, hľadajte si radšej istejšie zamestnanie a dôveryhodného zamestnávateľa.
  • Všímajte si najmä čiarky pri výške vášho platu a informácie uvedené v prvom bode.

Kontakty nájdete na tejto stránke: http://www.safework.gov.sk/index.php?…