[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - ODPORÚČANÉ INFO

ZAUJÍMAVOSTI | ODPORÚČANÉ INFO
späť

KRAJSKÍ KOORDINÁTORI - KONTAKTY

25.01.2010

Krajskí koordinátori - kontakty

Zoznam krajských koordinátorov prevencie kriminality:

Obvodný úrad v Bratislave:

Mgr. Tomáš Kurta Tel.: 02/59312377, email: tomas.kurta@ba.vs.sk Adresa: Staromestská 6, Bratislava 814 40

Obvodný úrad v Trnave:

Mgr. Libor Blažo Tel.: 033/5564232, email: libor.blazo@tt.vs.sk Adresa: Kollárová 8, Trnava 917 77

Obvodný úrad v Trenčíne:

PhDr. Dagmar Kopáčiková Ph.D. Tel.: 032/7411372 email: dagmar.kopacikova@tn.vs.sk Adresa: Hviezdoslavova 3, Trenčín 911 49

Obvodný úrad v Nitre:

Mgr. Ivana Cigáňová Tel.: 037/6549237, email: ivana.ciganova@nr.vs.sk Adresa: Štefánikova trieda 69, Nitra 949 01

Obvodný úrad v Žiline:

Mgr. Michaela Mikulíková Tel.: 041/5117204, email: michaela.mikulikova@za.vs.sk Adresa: Janka Kráľa 4, Žilina 010 40

Obvodný úrad v Banskej Bystrici:

Dáša Kurjatková Tel.: 048/4306471, 048/4306220 email: dasa.kurjatkova@bb.vs.sk Adresa: Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica 974 01

Obvodný úrad v Prešove:

Mgr. Monika Platková Tel.: 051/7082284, email: platkova.monika@pok.vs.sk Adresa: Námestie mieru 3, Prešov 081 92

Obvodný úrad v Košiciach:

Jozef Kniežo Tel.: 055/6001434, email: jozef.kniezo@ke.vs.sk Adresa: Komenského 52, Košice 041 26

Ostatné informácie súvisiace s prevenciou kriminality vám poskytne poradný orgán vlády Slovenskej republiky uvedený nižšie:

Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality:

Tel.:02/48592203, email: rvpk@minv.sk Adresa: Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Drieňová č. 22, Bratislava 826 86