[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - NA ZAMYSLENIE

ZAUJÍMAVOSTI | NA ZAMYSLENIE
späť

O ZEMETRASENÍ INAK

27.01.2010

bez obrázka

Hľa, ja som s vami

V týchto dňoch sa mnohí ľudia, či už veriaci alebo neveriaci zaujímajú o to, kde je Boh. Dôvodom nie je zázračné obrátenie, ale ničivá katastrofa, ktorá postihla Haiti. Cieľom tohto článku nie je referovať o katastrofe, o ktorej nájdete aktuálne informácie pravdepodobne v každom periodiku na titulných stranách. Cieľom nie sú príbehy iných, ale ten váš, ktorý sa dotýka aj vašich blízkych, kolegov a známych.

Človek je vskutku tajuplné stvorenie s mnohými dobrými vlastnosťami, ale aj s množstvom slabostí. O tom, koľko ich je, záleží samozrejme aj od toho, ako na sebe pracuje. Keď sa zamyslíme, náš život každým rokom naberá obrátky, žijeme akosi rýchlejšie. Mnohí už kvôli zabezpečovaniu rodiny alebo životným nárokom nenachádzajú čas na relax, ani na stíšenie. Dokonca mnohí kresťania „nemajú čas“ zastaviť sa v Božom chráme alebo len v tichu svojej duše na krátky rozhovor s Bohom. Žijeme obklopení paradoxmi. Boh, ktorý je darcom nášho času, dostáva od nás čoraz menej pozornosti. A to len preto, že si myslíme, že všetka práca závisí len a len od nás…

Skúsme sa teraz spolu zamyslieť čo, alebo kto nás „prinúti“ pozastaviť sa. Dajme si ruku na srdce, pospytujme si svedomie a prídeme pravdepodobne k smutnému faktu, že najčastejšie sa zastavíme až v okamihu bolesti. Môže to byť bolesť fyzická ako choroba alebo psychická, ktorá sa viaže s ťažkosťami každodenného života. Ňou môže byť napríklad už v úvode spomenutá životná katastrofa, či smrť blízkeho. Vtedy sa človek náhle zastaví, pokľakne vo svojom srdci a spýta sa: „Bože, kde si?“ „Prečo?“ A zrazu pocítime zvláštny pocit, že On je tu – tu a teraz. Nikdy nás neopustil, len my sme sa zapozerali viac do sveta, než smerom k Božiemu kráľovstvu, k Božiemu milosrdenstvu, ktoré nás víta s otvorenou náručou. Každý deň je dňom malých zázrakov poskladaný z kúskov takpovediac nie náhod, ktoré dokazujú, že Boh na nás myslí. Nech sme akýkoľvek slabí, hoc aj s ťaživým hriechom na duši, on na nás pozerá milosrdným pohľadom a volá nás k sebe, aby sme si odpočinuli v jeho náručí a nabrali nových síl. Doslova vraví: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Mt 11, 28

Keď sa zamyslíme nad udalosťami týchto dní súvisiacimi s ničivým zemetrasením, určite nám budú rezonovať zázračné príbehy ľudí, ktorých po viacerých dňoch vytiahli spod ruín záchrancovia na svetlo… Povedzte, nie je to vari odpoveď veriacim, neveriacim alebo práve vám na otázku: „Kde je teraz Boh?“ Boh je tu a má otvorenú náruč. Boh sa práve teraz dotkol vašej volajúcej duše a ťahá vás von z tmy a šera predchádzajúcich dní, aby ste znova uvideli Svetlo, ktoré znamená život. „Ja som cesta, pravda a život.“ Jn 14, 6

Dnešné dni sú preplnené zázrakmi, dokonca aj tam, kde sme boli zvyknutí len na komerciu presýtenú emóciami a polopravdami. Boh sa nám prihovára aj spomedzi riadkov bulváru, kde rezonuje ľudské utrpenie, ktoré v podstate nie je ničím iným, ako odrazom toho nášho, ktoré si možno až teraz pomaly pripúšťame. Ale nebojte sa, Ježiš nás vidí a povzbudzuje: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Mt 28,20. Tak sa nebojte a prijmite Jeho ruku a vyjdite na Svetlo.

autor: M. Schlesinger

Boží priestor

„Láska je priestor v čase, ktorý je plný zázrakov,“ vravel Majster. „Keď splníš Jej podmienky, uvidíš, že s Bohom, ktorý je Láska je všetko možné. Lebo kde je Boh, tam sú aj zázraky. Keď mu otvoríš svoje srdce, aj tvoj život sa naplní zázrakmi.“

„Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“ Jn 15, 7

Príbeh z knihy: Človek, si jedinečný