[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - DROGY

ZAUJÍMAVOSTI | DROGY
späť

MARIHUANA NIE JE IBA CIGARETKA

23.11.2009

Marihuana nie je iba cigaretka

Cieľom tohto krátkeho príspevku nie je vedenie dlhých debát, ani násilné dokazovanie „vlastného“ uhla pohľadu na problematiku závislostí. Ide nám predovšetkým o vyváženie skreslených informácii, ktoré v súčasnosti najmä mladšia generácia čerpá od konzumentov alebo distribútorov marihuany.

Prečo by mal byť práve tento príspevok relevantným zdrojom informácií? Práve preto, že je v ňom čerpané nielen z jedného, ale minimálne zo štyroch hodnoverných zdrojov. Objektivita je tu zaručená tým, že podklady máme od príslušníkov PZ SR, lekárov (medzi ktorých patrí aj súdny patológ), od drogovo závislých i abstinujúcich narkomanov, ale aj z osobných deväťročných skúseností, získaných počas práce s drogovo závislými.

Aby sme Vás nezaťažovali podrobnosťami, uvádzame tu len stručné informácie. Ďalšie možnosti získania podrobnejších poznatkov nájdete v jednej z našich odborných publikácii s názvom „Niečo nové pre život“ ( viac na http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/?id=7 )

  • Marihuana, ktorá je pri prvých kontaktoch najčastejšie distribuovaná medzi mladými, býva „podradnejšia“, tzn. nemá taký obsah THC ako tá kvalitná. Preto väčšina konzumentov oponuje, že to, čo uvádzajú iné zdroje (polícia, lekári a pod.) nie je pravda. Práve táto skutočnosť vyhovuje dílerom, aby postupne získali čoraz väčšie množstvo konzumentov najmä medzi mladistvými a ostatnou mladou generáciou. Až následne je ponúkaná silnejšia marihuana, prípadne iné, tvrdšie drogy.
  • Na marihuanu vzniká najprv psychická závislosť. Ale ani tá nie je zanedbateľná, nakoľko spôsobuje postupnú stratu krátkodobej pamäti, ochudobnenie slovnej zásoby, zníženie IQ, nezáujem o vlastnú budúcnosť a zvlášť typický pre užívateľa je konzumný štýl života. Uzavretie sa do marihuanovej partie má za následok úpadok, až stratu osobnosti konzumenta, čo následne prerastá do fyzickej závislosti. Potom nasleduje postupné zhoršovanie zdravotného stavu, prechod na tvrdé drogy a páchanie rôznej trestnej činnosti. Výnimkou nie je ani psychické a fyzické napádanie rodičov.
  • Negatívne účinky v zdravotnom stave konzumentov marihuany sa prejavia podľa toho, aký obsah THC majú jednotlivé dávky tejto drogy, ďalej v závislosti od intenzity jej konzumácie a zdravotného stavu užívateľa drogy.
  • Najviac ohrozené skupiny sú deti, mladiství a osoby, ktoré majú oslabený imunitný systém, diabetici, osoby s oslabeným srdcovocievnym systémom, poruchami krvného tlaku a pod.
  • Nebezpečné sú aj kombinácie s inými drogami, a taktiež kombinácia marihuany s alkoholom. V knihe, ktorú odporúčame na nasledujúcej strane sú uvedené viaceré príbehy, z ktorých mnohé končia tragicky.

Použitá literatúra:

Borník, M.: Drogy – co bychom o nich měli vědět. Themis. Praha. 2001.
Novomeský, F.: Drogy – história – medicína právo. Advent Orion, spol. s. r. o. , Martin 1996
Pavel Valíček a kolektív: Rostlinné omané drogy. START. 2000
Nešpor, K., Provazníková, H.: Slovník prevence problémů spůsobených návykovými látkami pro rodiče a pedagogy. Praha. 1997.
Nožina, M.: Svět drog v Čechách. KPL Praha, 1997.
Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše děti. Praha, 1993.
Illes, T.: Děti a drogy, ISV Praha, 1999.